نیایشگاه آدریان و کلیسای حضرت مریم تهران


در یکی از پرترددترین خیابان های تهران، خیابان جمهوری یکی از آتشکده های زرتشیان که با نام نیایشگاه آدریان معروف است قرار گرفته است. این نیایشگاه در سال 1296 تاسیس شده و یادگار از دوران قاجار می باشد.

 

 

سنگ بنای نیایشگاه آدریان در سال 1293 با حضور کیخسرو شاهرخ، ریاست انجمن وقت زرتشتیان تهران پایه گذاری و در سال 1296 به اتمام رسید.

 

 

این بنا با کمک مالی پارسیان هندوستان و زرتشتیان ایرانی ساکن ایران و هندوستان بنا شده و آتش آن را با مراسمی مخصوص پس از 25 روز از آتشکده یزد به تهران و آدریان آوردند.

 

 

همچنین این بنا در 12 بهمن 1381 بعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

 

 

در کنار این نیایشگاه کلیسای حضرت مریم نیز قرار دارد که از دوران پهلوی به جای مانده و نیز یکی از آثار ثبت شده ملی ایران به شمار می رود.