برچسب : کوه های رنگی تبریز

بار نخست که تصاویری از کوه های آلا داغ لار را می بینید، بلافاصله می گویید: این تصاویر واقعی نیستند... بعد از کمی تحقیق متوجه می ...