همه چیز در مورد انجام پروازهای داخلی از فرودگاه امام


به زودی (تا پایان بهار 1398)، انجام پروازهای داخلی از فرودگاه امام امکان پذیر می شوند. این خبر را، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام تایید کرده است. به گفته وی، با افتتاح ترمینال سلام فرودگاه امام و انجام برخی از پروازهای داخلی از این فرودگاه، مسافران برای پروازهای داخلی، علاوه بر فرودگاه مهرآباد، می توانند از فرودگاه امام نیز استفاده کنند.

 

انجام پروازهای داخلی از فرودگاه امام

 

علی رستمی، در گفت و گو با خبرنگاران در مورد انجام پروازهای داخلی از فرودگاه امام بیان داشت : همزمان با افتتاح ترمینال سلام، بخشی از پروازهای داخلی از فرودگاه امام انجام خواهد شد؛ اما این به معنای حذف این پروازها از فرودگاه مهرآباد نخواهد بود.

 

کدام پروازهای داخلی به فرودگاه اما منتقل می شوند؟

به گفته مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام، قرار نیست پرواز مسیرهای مشخصی به فرودگاه امام منتقل شود. بلکه، باتوجه به شرایط و ایام خاص، لیست پروازهای داخلی فرودگاه امام تغییر خواهند کرد.

البته رستمی افزود: به طور قطع این انتقال به شکلی نخواهد بود که یک مسیر پروازی کلا به فرودگاه امام منتقل شود. برای مثال:

(( اگر انجام پروازهای کیش یا مشهد از فرودگاه امام میسر شوند، به این معنی نخواهد بود که در فرودگاه مهرآباد، دیگر پروازهای کیش یا مشهد انجام نمی شود. ))

 

علت انتقال پروازهای داخلی به فرودگاه امام چیست؟

باتوجه به محدودیت پروازی از ساعت 24 تا 5 صبح در فرودگاه مهرآباد، برخی از پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد به خصوص در ایام پیک، به فرودگاه امام منتقل خواهد شد.

همچنین، در بین پروازهای داخلی، برخی از پروازهای کانکشن هم به فرودگاه امام منتقل خواهند شد، تا مسافران شهرهای مختلف برای انجام پروازهای خارجی، یک بار به فرودگاه مهرآباد و از آنجا به فرودگاه امام نروند؛ بلکه با این انتقال، به طور مستقیم پرواز خارجی خود را انجام خواهند داد.

یکی دیگر از علت های انتقال پروازهای داخلی به فرودگاه امام، این است که مسافران شهر های اطراف تهران مانند قم، ساوه، پرند و ... دیگر برای انجام پروازهای داخلی خود لازم نیست به فرودگاه مهرآباد بروند؛ که همین امر از حجم ترافیک شهر تهران کم خواهد کرد.

 

پروازهای داخلی از ترمینال سلام فرودگاه امام انجام می شوند

 

کدام شرکت های هواپیمایی از فرودگاه امام پرواز داخلی دارند؟

رستمی در این مورد اعلام کرد: شرکت های هواپیمایی داخلی، برای انجام این طرح اعلام آمادگی کرده اند؛ این درحالی است که انجام پروازهای داخلی از فرودگاه امام، برای شرکت های هواپیمایی داخلی (ایرلاین ها) اجباری نمی باشد.

 

ترمینال سلام فرودگاه امام چه زمانی افتتاح می شود؟

مطابق با گفته محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، ترمینال سلام، تا پایان بهار 1398، افتتاح خواهد شد.

 

ترمینال سلام فرودگاه امام تا پایان بهار 1398 افتتاح خواهد شد